HelsinkiMission äiti- ja isämentoritoiminta

HelsinkiMissio ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Lapsiperheen vanhempi voi saada mentorilta vertaistukea, arjen jakamista ja seuraa. Yllättävät muutokset perheen elämäntilanteessa, verkostojen puute, yksinäisyys, uupumus, riittämättömyyden tunne tai neuvottomuus lasten kasvatus¬asioissa ovat tilanteita, joissa vertaistuesta voi olla apua. Vanhemmuuden tuki vahvistaa koko perhettä.

Mitä?
Mentori on HelsinkiMission koulutettu vapaa¬ehtoinen, joka toimii tavallisen ihmisen taidoin. Hän on myötätuntoinen aikuinen, joka haluaa lapsiperheen vanhempaa.

Miten?
Toimintaa koordi¬noivat sosiaalialan ammattilaiset. HelsinkiMissio tarjoaa mentoreille jatkuvaa tukea ja lisäkoulutusta tehtäväänsä sekä ammatillista työnohjausta. Mentori¬toiminta on luottamuksellista ja mentorilla on vaitiolovelvollisuus. HelsinkiMission koordinaattori järjestää mento¬risuhteen aloitus-, seuranta- ja päättämistapaa¬miset. Mentori tapaa perhettä kahden viikon välein vuoden ajan.

Missä?
Helsingissä ja Espoossa

Yhteystiedot:
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit
Helsinki: 044 054 6230 ja 045 854 7528
Espoo: 045 341 0609
mentoritoiminta@helsinkimissio.fi
www.helsinkimissio.fi