Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOIKUKKIA

Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta ry ja Sininauhaliitto ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
VOIKUKKIA®-toiminnan päämääränä on, että sijoitettujen lasten isien ja äitien vanhemmuuden tukemisen tarve ja merkitys tunnustetaan ja VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmien toiminta leviää ja vakiintuu laajasti.  Päämäärän saavuttamiseksi on edelleen tarpeen tuoda esiin, miksi vanhempien ja vanhemmuuden tukeminen huostaanoton jälkeenkin on tärkeää ja kannattavaa. Ketään ei saa jättää yksin!

Toimimme yhteistyössä sekä vanhempien että ammattilaisten kanssa. Erityisesti vanhempien oman äänen esille nostaminen on ratkaisevan tärkeää kehittämis- ja vaikuttamistyössämme. Ammatillisesti ohjatut VOIKUKKIA®-vertaistukiryhmät ovat hyvin toimiva tukimuoto vanhemmille, joiden lapsi on sijoitettu tai huostaanotettu. Vertaistuki auttaa ja tukee vanhempia monitahoisesti perheen elämän raskaassa muutosvaiheessa.

Mitä?
Koulutamme VOIKUKKIA®-ohjaajakoulutuksissa sosiaalialan ammattilaisia ja vertaistukiryhmän käyneitä vanhempia vertaistukiryhmän ohjaajiksi. VOIKUKKIA-toiminnassa emme itse tuota ryhmäpalveluita. Toimimme yhteistyössä koulutettujen ohjaajien ja vertaisvanhempien sekä sosiaalialan kehittämiskeskusten, kuntien, seurakuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa, jotka tarjoavat yhdessä tai erikseen palvelua vanhemmille. Vaikutamme siihen, että yhä useammilla alueilla on tarjolla vertaistukiryhmiä niitä tarvitseville vanhemmille. Vanhemmat osallistuvat eri tavoin kokemusasiantuntijoina kehittämistoimintaan sekä alueilla että valtakunnallisessa VOIKUKKIA-toiminnassa.

Miten?
Järjestämme ryhmänohjaajien koulutuksia eri puolilla Suomea. Yhteiskoulutuksissa ammattilaiset ja ryhmän käyneet vanhemmat opiskelevat rinta rinnan. Avaamme näin väyliä kokemusasiantuntijoille ja ammattilaisille aitoon yhteistyöhön. Voikukkia.fi-nettisivujen kautta jaetaan niin ajankohtaista tietoa vanhemmille kuin tukimateriaalit vanhemmille. Ohjaajien osaamista tuetaan, pulmatilanteita ratkotaan ja hyviä ideoita jaetaan OhjaajaVerstas-tapaamisissa, joita järjestetään 10-15 vuosittain.

VOIKUKKIA-Kehittäjävanhempien ryhmä pureutuu joka vuosi ajankohtaiseen aiheeseen. Esim. oppaan kirjoittamiseen huostaanoton vaiheeseen tai kokemusasiantuntijaohjeistuksen tekemiseen lastensuojelun kehittäjille. Kerran vuodessa kehittäjävanhemmat, ohjaajakouluttajat ja paikalliset VOIKUKKIA-toiminnan yhteyshenkilöt kokoontuvat yhteen jakamaan parhaat kehittämisideat.

Vuosina 2016-2018 VOIKUKKIA-toiminnan rinnalla työskentelee Tukihenkilöprojekti, joka kokoaa tietoa ja kehittää tukihenkilötoiminnan reunaehtoja lastensuojelun ammattilaisten ja vapaaehtoisten vanhempien kanssa.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista.

Yhteystiedot:
Suunnittelija
Hanna Hägglund
puh. 044 345 0939
hanna.hagglund[at]suomenkasper.fi
www.voikukkia.fi