Hyvinvoiva Perhe

Oulun seudun omaishoitajat ry
Toimintavuodet 2014–2017

Miksi?
Oulun seudulla on ollut hyvin vähän toimintaa erityislapsiperheille.

Mitä?
Hyvinvoiva Perhe HYPE -hankkeen kohderyhmänä ovat omaishoitoperheet, joissa on alle kahdeksantoistavuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Hankkeessa ei painoteta lapsen diagnoosia vaan perheen kokemusta tuen tarpeesta. Toiminnassa huomioidaan myös omaishoitoperheet, jotka ovat yhden vanhemman perheitä.

Toiminnalla tuetaan vanhemmuutta, omaishoitajuutta sekä parisuhdetta ja koko perheen yhteenkuuluvuutta, hyvinvointia sekä lapsen osallisuutta. Toimintoihin sisältyvien erilaisten menetelmien ja keinojen avulla erityislapsiperheet saavat uusia työkaluja monenlaisiin arjen tilanteisiin ja ne ovat helposti käyttöön otettavia. Toiminnan hyödyt näkyvät perheiden vapaa-ajassa ja arjessa.

Miten?
Metkoja menetelmiä erityislapsiperheille -hyvinvointimallilla tuetaan vanhemmuutta, omaishoitajuutta ja parisuhdetta teemallisin vertaisryhmin, luennoin ja kurssein. Kaikki toiminnot sisältävät kotiin ja arkeen vietäviä uusia metkoja menetelmiä sekä toimintatapoja. Näiden lisäksi omaishoitajuutta tuetaan verkossa palveluohjauksellisin menetelmin. Koko perheen yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia sekä lapsen osallisuutta tuetaan teemallisin perhe- ja vertaisryhmin, perhetapahtumin, tuetuin lomin ja leiritoiminnalla.

Matkalla metkaan arkeen -toimintaa voi myös ottaa käyttöön suoraan menetelmäsivustolta osoitteesta www.hyvinvoivaperhe.fi.

Missä?
Oulun seudulla ja verkkotoiminnot kaikkialla.

Yhteystiedot:
Marja-Liisa Kuukasjärvi
Vastaava perhetoiminnan kehittäjä
040-771 5272
marja-liisa.kuukasjarvi@osol.fi

Tiia Ikonen
Perhetoiminnan kehittäjä
040-771 1832
tiia.ikonen@osol.fi

Salla Jämsén
Perhetoiminnan kehittäjä
040-771 0266
salla.jamsen@osol.fi