Isosisko ja isoveli

Luotolan Nuoret ry
Toimintavuodet 2014–2017

Miksi?
Kemissä on alueita, joilla asuu erityisen paljon alle 20-vuotiaita, yksinhuoltajaperheitä, toimeentulotukea saavia tai perheitä, joissa vanhemmat tekevät kolmivuorotyötä. Näillä alueilla erityisesti ennaltaehkäisevälle lastensuojelutyölle, lasten ja nuorten tukemiselle, on havaittu olevan suuri tarve.

Mitä?
Tuodaan iloa ja matalan kynnyksen tukea sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämään. Heille tarjotaan turvallinen ja myönteinen suhde aikuiseen, joka on samalla lapselle positiivinen roolimalli. Luodaan tytöille ja pojille omia sosiaalisia verkostoja, vahvistetaan itsetuntoa ja yhteisöllisyyttä. Toiminnassa otetaan huomioon sukupuolille tyypilliset ongelmat.

Miten?
Rekrytoidaan ja koulutetaan vapaaehtoisia Aikuiskavereita, ”isosiskoja” ja ”isoveljiä”, tueksi tytöille ja pojille. Vapaaehtoiset auttavat Pikkukavereita arjen ongelmissa. Tarjotaan myös nuoriso- ja sosiaalialan ammattilaisille sukupuolisensitiivisiä menetelmiä ja tietotaitoa yhteistyön avulla.

Missä?
Kemissä, Koivuharjun, Hepolan ja keskustan alueilla

Yhteystiedot:
Matti Virtasalo
Projektivastaava
matti.virtasalo@setlementti.fi
040 703 0240