Isyyden Tueksi

Miessakit ry
Projekti on päättynyt.
Toimintavuodet 2012-2014

Miksi?
Miehet tarvitsevat tukea oman isyytensä vahvistamiseksi erityisesti ensimmäisen lapsen kohdalla jo raskausajasta lähtien. Isyyden Tueksi -toiminnan avulla tuetaan isyyttä, vahvistetaan isien keskinäistä vertaistoimintaa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville sekä vahvistetaan verkostoja isyyden tukemiseksi.

Mitä?
Laaja-alaista mallia isyyden tukemiseksi nyky-yhteiskunnassa on pitkään kehitetty Päijät-Hämeessä. Projektissa laajennetaan Isyyden Tueksi -malli neljälle uudelle paikkakunnalle, Joensuuhun, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Miten?
Toimintamalli viedään ja juurrutetaan uusille alueille verkostojen, täydennyskoulutuksen sekä vertaisryhmien muodossa. Tämä lisäksi Päijät-Hämeen toimintaa vaalitaan ja toimintamallia kehitetään edelleen.

Missä?
Päijät-Häme, Joensuu, Tampere, Turku ja Oulu

Yhteystiedot:
www.miessakit.fi