James Koskisen vapaapäivä

Jämsän seudun Pelastakaa Lapset ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Jämsän kaupunki elää rakennemuutoksessa mm. paikallisia kouluja on yhdistelty, jonka vuoksi luokkakoot ovat kasvaneet ja tilat ovat käyneet ahtaiksi, työttömyys on lisääntynyt, huostaanottojen ja lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt korkeana. Perheet tarvitsevat tukea ja nuoret kaipaavat lisää turvallisia aikuisia ympärilleen. Järjestölähtöiset toiminnot ovat tarpeen laajalla Jämsän alueella, jotta voidaan tarjota tukea matalan kynnyksen toiminnan avulla niille 10 – 14 – vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen, jotka sitä eniten tarvitsevat. Matalan kynnyksen toiminnalla pystymme tarttumaan ongelmiin ajoissa ja tällä tavalla vähentämään perheiden ongelmia arjessa.

Mitä?
James Koskisen vapaapäivän toiminnassa edistetään aitoja ja arkisia kontakteja, kohtaamisia 10 – 14 vuotiaiden lasten ja nuorten lähtökohdista liikkeelle lähtien sekä lisätään lasten ja nuorten osallisuutta. Ylläpidetään matalan kynnyksen tukihenkilöverkostostoa Jämsän seudulla. Vahvistetaan toiminnan kautta vanhemmuutta sekä tuetaan kasvatusvastuuta. Lisätään lasten ja nuorten sekä perheiden liikuntaa ja mediakasvatusta arjessa.

Miten?
James Koskisen vapaapäivän toiminnassa toteutetaan projekteja, jotka tarjoavat nuorille osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia ja turvallisia aikuiskontakteja mm. harrastus- ja teemaryhmiä. Toteutetaan ryhmien lisäksi leirejä, retkiä sekä tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan vanhempia ja myönteistä kasvatusta, ylläpidetään vapaaehtoisista koostuvaa tukihenkilöverkostoa, haastetaan aikuisia ja laajennetaan alueen kasvatusverkostoa sekä lisätään lasten omaa osallisuutta.

Missä?
Jämsän seudulla

Yhteystiedot:
Iida Porkka
Toiminnanjohtaja
0403558001/iida@jameskoskisenvapaapaiva.fi

www.jameskoskisenvp.wordpress.com