Kaikkien perheiden Suomi

Monimuotoiset perheet -verkosto
Toimintavuodet 2013–2019

Miksi?
Perheet ovat monenlaisia. Kuitenkin nykyinen perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä on rakennettu yhden perhemallin oletuksen varaan. Perheet, jotka poikkeavat lainsäädännön ja palvelujärjestelmän lähtöoletuksista, kohtaavat monenlaisia haasteita. Myös työelämässä erilaisilla perheillä on omat haasteensa, eikä näistä aina ole tietoa niissä tilanteissa, joissa sitä tarvittaisiin.

Mitä?
Hankkeessa tehdään uudenlaista kehittämis- ja vaikuttamistyötä 10 itsenäisen järjestön laajana ja tiiviinä yhteisönä. Pyrkimyksenä on parantaa monimuotoisissa perheissä elävien lasten ja vanhempien yhteiskunnallista asemaa, työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja palveluita.

Miten?
Kerätään verkoston 10 järjestön olemassa oleva, perheiden moninaisuutta koskeva tieto yhteen ja työstetään se eri kohderyhmille helposti omaksuttavaan muotoon, mm. esitteinä, oppaina, nettisivuina ja koulutusmateriaaleina. Muun muassa järjestetään tilaisuuksia ja seminaareja yhdessä paikallisten ja valtakunnallisten päättäjien kanssa sekä osallistutaan lainsäädännön kehittämiseen ja työryhmiin.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö
Anna Moring
p. 050 375 0832
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
www.monimuotoisetperheet.fi