Kannusta minut vahvaksi!

Ensi- ja turvakotien liitto
Toimintavuodet 2013–2016

Miksi?
Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan lapsuuteen. Silti Suomessa noin puolet lapsista kohtaa aikuisen lapseen kohdistamaa väkivaltaa tai laiminlyöntiä. Lapseen kohdistuva kaltoinkohtelu on useimmiten kasvatuksellista, jolloin aikuisen tavoite on ohjata ja säädellä lapsen käytöstä, rangaista lasta ja ylläpitää aikuisen auktoriteettiasemaa. Väkivalta ja laiminlyönti ovat vakava uhka lapsen kasvulle ja kehitykselle. Niiden vaikutukset yksilön elämänmittaiseen kehitykseen tunnetaan vielä huonosti. Erityisesti henkisen väkivallan ja lapsen tarpeiden laiminlyönnin muotoja ei tunnisteta lapselle haitallisiksi.

Mitä?
Vahvistimme myönteistä kasvatuskulttuuria sekä lisäsimme tietoa ja tietoisuutta lapsen oikeuksista ja väkivallan vaikutuksista, jotta lapsilla olisi entistä turvallisemmat kasvuolosuhteet. Vaikutimme myös haitallisen kasvatuksen keinoihin liittyviin lasten, vanhempien, aikuisten ja ammattilaisten asenteisiin, tuotimme tietoa kasvatuksellisesta väkivallasta ja teimme monin keinoin selväksi, että myös lievä ja henkinen väkivalta sekä lapsen tarpeiden laiminlyönti ovat lapsen kaltoinkohtelua.

Miten?
Kehitimme lapsia ja perheitä työssään kohtaavien ammattilaisten kanssa uusia toimintamalleja, työmenetelmiä ja uutta osaamista tunnistaa lapsiin kohdistuva väkivalta ja laiminlyöntiä, puuttua niihin ja tukea vanhempia kohti myönteisiä kasvatuksen keinoja. Tuotimme myös tietoa ja materiaalia lapsen oikeudesta turvalliseen kasvuympäristöön, kasvatuksessa käytettävän väkivallan ja laiminlyönnin ilmiöistä ja vaikutuksista sekä kannustavasta vuorovaikutuksesta väkivallan vastavoimana. Aktivoimme aihepiireihin liittyvää keskustelua eri medioissa ja foorumeilla.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista. Pilottipaikkakunnat ovat Lahti, Turku ja Oulu.

Yhteystiedot:
Satu Keisala
Projektipäällikkö
050 596 37 86
satu.keisala@etkl.fi
www.ensijaturvakotienliitto.fi