Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttaliitto ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Pikkulapsiperheen arki on usein hektistä ja arjen palikoiden järjestäminen voi olla haastavaa. Marttojen käytännönläheisellä otteella pyritään vahvistamaan perheiden arjen hallinnan taitoja, arkirytmin löytymistä ja voidaan vaikuttaa esimerkiksi koko perheen ruokatottumuksiin. Lisäksi toiminnalla tuetaan vanhemmuutta sekä vahvistetaan vanhempien luottamusta omaan osaamiseen.

Mitä?
Martat tukevat pikkulapsiperheiden arkea järjestämällä eri puolilla Suomea kotitalouskursseja ja -luentoja pikkulapsiperheiden vanhemmille sekä antamalla henkilökohtaista neuvontaa perheiden kotona. Neuvontaa antavat koulutetut kotitalousasiantuntijat.

Miten?
Toiminta täydentää julkisen sektorin ja muiden järjestöjen työtä ja paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Työn tavoitteena on myös Marttojen kotitalousneuvonnan juurruttaminen osaksi lapsiperheiden palveluja entistä useammalla paikkakunnalla. Työ on jatkoa Lapsiperheiden arjen tukeminen -hankkeelle (2012-2016).

Missä?
Toiminta on valtakunnallista.

Yhteystiedot:
Koordinaattori
Katariina Juurikkala
katariina.juurikkala@martat.fi
p. 050 566 4508
www.martat.fi