PePPi -Vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa

Pelastakaa Lapset ry, Pesäpuu ja Perhehoitoliitto
Toimintavuodet 2012–2017

Miksi?
Sijaisperheissä elävien lasten ja nuorten sekä muiden perheenjäsenten hyvinvointia voidaan tukea vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistyöllä laajennetaan sijaisperheen läheisverkostoa, tuotetaan onnistumisen ja ilon kokemuksia ja synnytetään uusia turvallisia ihmissuhteita.

Mitä?
Projektissa on kehitetty malli vapaaehtoiseen sijaisperheiden perhekaveritoimintaan, chat sijaisperhenuorille, pienryhmätoimintaa sijaisvanhemmille ja tehty vaikuttamistyötä sijaisperheiden hyväksi. Lisäksi on muun muassa nostettu esille nuorten sijaishuollon kokemusasiantuntijoiden ääntä, toteutettu ja mallinnettu ryhmätoimintaa sijaisperheiden lapsille, toimintapäiviä sijaisperheille ja taideterapeuttista työskentelyä sijaisperheiden kanssa.

Miten?
Sijaisperheiden tarpeita ja toiveita on kartoitettu, ja sijaisperheen jäsenet sekä vapaaehtoiset voivat vaikuttaa siihen, minkälaiseksi toiminta heidän kohdallaan muotoutuu. Sijaisperheiden perhekaveritoimintaa kehitetään yhdessä valtakunnallisen verkoston kanssa. Kuntakumppaneita ja Pelastakaa Lasten aluetoimistoja tuetaan perhekaveritoiminnan käynnistämisessä. Kaikkea toimintaa tehdään kiinteässä yhteistyössä kunta- ja järjestökumppanien sekä sijaisperheiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö
Virpi Vaattovaara
Pelastakaa Lapset ry
virpi.vaattovaara@pelastakaalapset.fi
p. 0504330117 / 0108435069
www.peppivoimaa.fi, www.pelastakaalapset.fi, www.pesapuu.fi, www.perhehoitoliitto.fi