Perheen parhaaksi -toiminta

Parisuhdekeskus Kataja ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Perheen parhaaksi -toiminta tuo iloa ja voimavaroja perhe-elämään ja jaksamista arkeen. Lapsen pitkäaikaissairaus voi herättää perheenjäsenissä monia tunteita mm. pelkoa, surua, pettymystä, syyllisyyttä tai epävarmuutta. Arjen jatkuva uudelleenorganisointi on usein väsyttävää ja tuo paineita perheen vastuunjakoon ja ihmissuhteisiin.  Vanhempien parisuhteen vahvistaminen ja vertaistuki tuovat tutkitusti jaksamista koko perheelle ja ennaltaehkäisevät ristiriitoja ja ongelmia.

Mitä?
Perheen parhaaksi – toiminta tarjoaa tukea pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityislasten vanhempien parisuhteeseen. Perheen parhaaksi- toiminta tuottaa parisuhdetta vahvistavaa materiaalia ja järjestää parisuhdetapahtumia erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille.

Toimintamuotoja ovat mm. maksuton parisuhdekysymysten palvelupuhelin, verkossa tapahtuvat digitaaliset verkkopalvelut, yhden illan voimaannuttavat parisuhdetuokiot ja erityislasten vanhemmille suunnatut koko viikonlopun kestävät parisuhdekurssit. Toimintaan osallistuminen ei edellytä mitään tiettyä diagnoosia, eikä jäsenyyttä missään järjestössä.

Perheen parhaaksi -toimintamalli on kehitetty useiden potilasjärjestöjen yhteistyönä Suomen Reumaliiton hallinnoimassa projektissa vuosina 2013–2015. Hankkeen päätyttyä toiminta on siirtynyt 2016 alkaen Parisuhdekeskus Katajan vakituiseksi toiminnaksi STEAn Ak-tuella.

Miten?
Perheen parhaaksi -toiminta kokoaa yhteen tietoa ja toimijoita. Yhdessä tarjoamme parisuhdetta vahvistavaa toimintaa ja näin voimme helpottaa perheiden kuormittunutta arkea. Parisuhdekeskus Kataja tuo kootusti esille parisuhdetta tukevaa materiaalia ja toimintaa.

Parisuhdekeskus Kataja myös kouluttaa järjestöjen henkilöstöä ja vertaistoimijoita sekä sosiaali – ja terveysalan henkilöstöä ja opiskelijoita tukemaan erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia myös parisuhteen kysymyksissä.

Perheen parhaaksi -toimintaa kehitetään yhteistyöjärjestöjen kanssa vastaamaan kunkin järjestön jäsenistön erityistarpeita.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista.

Yhteystiedot:
asiantuntija, psykoterapeutti
Kaisa Humaljoki
kaisa.humaljoki@parisuhdekeskus.fi
puh. 050 5695 304
http://www.perheenparhaaksi.fi
Parisuhteen palveleva puhelin puh. 050- 337 9053 ( maanantaisin klo 14- 16)

Perheen parhaaksi -toiminnassa tehdään tiivistä järjestöyhteistyötä. Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä ADHD-liitto ry, Crohn ja Colitis ry, Diabetesliitto ry, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus, Keliakialiitto ry, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Suomen Reumaliitto ry ja Sydänlapset ja -aikuiset ry.