Perheentalo -yhteistyö

MLL:n Iisalmen yhdistys, Iisalmen Pelastakaa Lapset ry, Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Perheet tarvitsevat kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja ja arkea tukevia toimintoja, joihin on helppo tulla ja osallistua. Perheentalo -toiminta kasvattaa yhteisöllisyyteen ja vastuunkantamiseen omasta elämästä. Perheentalo -toiminta edistää terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja näin luodaan pohja ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisemiselle.

Mitä?
Perheentalo -yhteistyö on matalan kynnyksen yhteisötalo. Perheentalo tukee lapsiperheiden arkea ja lisää osallisuuden mahdollisuuksia. Perheentalo toimii verkostomaisesti usean eri toimijan yhteisvoimin! Verkostoihin sitoutuneet yhdistykset ja yhteistyötahot määrätietoisesti työskentelevät yhteisen tavoitteen – YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI –hyväksi. Tavoitteena on juurruttaa yhteistyömalli koko Ylä-Savon alueelle ja mallintaa se käytettäväksi eri puolille Suomea. Perheentalo -toimintaa on jo Joensuussa ja Kuopiossa.

Miten?
Avoimen kohtaamispaikan lisäksi vakiinnutetaan toimiva tukihenkilö- ja vertaisryhmätoiminnan sekä avopalvelutoimintojen (mm. yökylä-, mummola-, maahanmuuttaja- ja doulatoiminta) yhteistyömalli. Ohjataan erityistukea tarvitsevia perheitä sopivien palveluiden pariin. Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä voimavara Perheentalolle. Perheentalolla on tarjolla monenlaisia vapaaehtoisille suunnattuja tehtäviä.

Missä?
Ylä-Savon alue.

Yhteystiedot:
Perheentalo -yhteistyön johtaja
Sinikka Roth
p. 040 7431 773
sinikka.roth@perheentalo.fi
www.perheentalo.fi