Perheet ja lapset -ohjelma

Väestöliitto ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Monilla pikkulasten vanhemmilla oma jaksaminen on kovilla ja verkostot ohuita. Isovanhemmat tarjoavat huomattavaa tukea nyky-yhteiskunnan vanhemmuuden vaatimuksissa, mutta heille itselleen on vähän tietoa ja tukea tarjolla tähän tehtävään. Kaikista lapsiperheistä ulkomaalaistaustaisia on Uudellamaalla jo 20%. Perheet ovat yhä monimuotoisempia kulttuuritaustan, perhemuodon ja elämäntapojensa suhteen.

Mitä?
Tuemme vanhempia lasten kasvatuksessa, jaamme tietoa, neuvomme pulmatilanteissa ja saatamme yhteen samassa tilanteessa olevien kanssa. Tavoitteena on lisätä kaikenlaisten perheiden hyvinvointia sekä vahvistaa perheiden elämänhallintaa ja arjen jaksamista lapsen edun turvaamiseksi.

Miten?
Tarjoamme tietoa, taitoja ja kohtaamisia sekä teemme vaikuttamistyötä. Työtä teemme netissä (erityisesti www.perheaikaa.fi ), puhelinneuvontana maahanmuuttajille ja isovanhemmille sekä kohtaavana asiakastyönä. Tuotamme materiaaleja ja koordinoimme maahanmuuttajille suunnattua mentorointitoimintaa.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista. Pääkaupunkiseudulla kohdataan jonkin verran perheitä asiakastyössä.

Yhteystiedot:
Perhetoimintojen johtaja
Minna Säävälä
minna.saavala@vaestoliitto.fi
p. 040 572 6557
www.perheaikaa.fi
www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/
www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/