Perhetalkoot

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Toimintavuodet 2015–2017

Miksi?
Kansalaistoiminnalla on saatu aikaan paljon hyviä tuloksia ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä. Nyt kansalaistoiminta viedään alueelle, jolla sitä ei vielä aiemmin ole kokeiltu eli lastensuojelun asiakkaina jo olevien lasten ja heidän perheidensä tueksi. Kansalaistoiminnan keinoin voidaan lisätä hyvinvointia, niin lasten, perheiden kuin myös vapaaehtoisten. Kansalaistoiminnan keinoin voidaan myös edistää kotoutumista. Tätä työtä perhetalkoissa tehdään yksin maahan tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden parissa.

Mitä?
Kehitetään kokeilevaa ja innovatiivista kansalaistoimintaa lastensuojelun asiakasperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä lasten, vapaaehtoisten ja perheiden kanssa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat huostaan otetut lapset ja heidän perheensä sekä päihdekuntoutuksessa olevat asiakasperheet. Lisäksi perhetalkoissa koordinoidaan kummiperhetoimintaa yksin maahan tulleiden alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Miten?
Toteutetaan esimerkiksi ryhmätoimintaa, joka on suunnattu sijoitettujen lasten vanhemmille/ koko perheelle tai lapsille, valmennetaan vapaaehtoisia kummiperheitä yksin maahan tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille sekä sijoitetuille lapsille, valmennetaan ystäväperheitä päihdekuntoutuksessa oleville perheille, organisoidaan vapaaehtoisten ohjaamaa harrastetoimintaa ja tapahtumia.

Missä?
Pääkaupunkiseudulla

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö
Laura Lempinen
laura.lempinen@hdl.fi
050 4646492