Perheystävällisesti töissä

Väestöliitto
Toimintavuodet 2014–2017

Miksi?
Työn ja perheen yhteensovittaminen on yhteiskunnallinen haaste. Hyvistä käytännöistä hyötyvät työnantaja, työntekijä, perheet, ja lapset – koko yhteiskunta. Työn saanti, perheellistyminen ja arjen toimivuus perheissä ovat yhteiskunnan ja hyvinvoinnin perustaa.

Mitä?
Työn ja perheen tasapainolla edistetään lapsiperheiden sosiaalista ja henkistä hyvinvointia sekä yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on saada aikaan muutoksia työpaikkojen käytännöissä ja lainsäädännössä.

Miten?
Vaikutetaan poliittiseen päätöksentekokulttuuriin, kansalaiskeskusteluun, asenteisiin, työmarkkinaosapuoliin ja yhteisöihin. Tarjotaan uusia malleja perheystävällisen työkulttuurin edistämiseksi työpaikoilla sekä Perheystävällinen työpaikka -ohjelma, jossa organisaatiot sitoutuvat kehittämään perheystävällisyyttään ja tavoittelevat Perheystävällinen työpaikka -merkkiä. Tarjotaan vanhemmille tietoa ja vertaistukea perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksissä. Edistetään järjestöjen ja yritysten yhteistyötä.

Missä?
Toiminta on valtakunnallista

Yhteystiedot:
sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi (ilman ääkkösiä)
Hankepäällikkö Lassi Köppä p. 040 7593650
Koordinaattori Katja Varjos, p. 040 638 6880
Erityisasiantuntija Anna Kokko, p. 050 342 0572

www.parassyy.fi