Pikkukaveria ei jätetä

Pienperheyhdistys ry
Toimintavuodet 2012-2017

Miksi?
Mieskaveri-toiminta tarjoaa turvallisen aikuissuhteen lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isään tai muihin aikuisiin miehiin. Mieskaveritoiminta lisää aikuisuutta lasten elämään sekä tarjoaa merkityksellisiä ja luotettavia ihmissuhteita. Yhdistys on kehittänyt pääkaupunkiseudulla mieskaveritoimintaa jo vuodesta 1992. Vastaavaa toimintaa ei ole pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarpeesta ja kysynnästä huolimatta.

Mitä?
Projektin aikana mieskaveritoiminta käynnistettiin neljällä uudella paikkakunnalla: Tampere, Turku, Oulu ja Kuopio. Projektin aikana toiminta alkoi myös Lahdessa ja Vaasassa. Projektin viimeisten kahden vuoden tavoitteena on juurruttaa mieskaveritoiminta paikkakunnille ja järjestöihin, jossa se on aloitettu. Järjestöjen välisen yhteistyön ja yhdessä oppimisen avulla toiminta saadaan juurtumaan ja yhtä aikaa pysymään saman sisältöisenä ja jokaisella paikkakunnalla vähän omanlaisenaan.

Miten?
Säännölliset tapaamiset toimintaa järjestävien tahojen avainhenkilöiden kanssa, yhteinen tiedotus ja markkinointi, yhteiset tapahtumat, vertaiskoulutusmalli uusien ohjaajien perehdyttämisessä, mieskavereiden ja lasten äitien kuuleminen ja toiminnan arviointi.

Missä?
Lahdessa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Uudellamaalla ja Vaasassa

Yhteystiedot:
Kaisli Syrjänen
kaisli.syrjanen@pienperhe.fi
p. 09 7206 8123
www.pienperhe.fi
www.mieskaverit.fi