Ressu-projekti

EHJÄ ry
Toimintavuodet 2013–2017

Miksi?
Koiran avulla voidaan myötävaikuttaa tukisuhteen muodostumiseen ja luottamuksen syntymiseen tukihenkilön ja lapsen tai nuoren välille. Koira-avusteisessa toiminnassa lapsi oppii ymmärtämään eläimen tarpeet ja tuntemaan empatiaa. Koiran hoitotoimenpiteisiin osallistuminen opettaa vastuuntuntoa ja vahvistaa itseluottamusta, yhdessä ulkoilu motivoi liikkumaan. Koira-avusteista lasten ja nuorten vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa ei ole systemaattisesti aiemmin toteutettu Suomessa.

Mitä?
Toiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jossa koulutettu tukihenkilö tukee lasta tai nuorta antamalla hänelle aikaa, tukea ja välittävää läsnäoloa. Tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta koiransa kanssa 2-3 kertaa kuukaudessa. Pääpaino tapaamisissa on ulkoilulla, mutta sisältöjä voidaan suunnitella lapsen ja tukihenkilön kiinnostuksen mukaan.

Miten?
Vapaaehtoisten ja koirien soveltuvuus arvioidaan ja vapaaehtoiset koulutetaan lasten ja nuorten tukihenkilötoimintaan. Samalla heidät perehdytetään koira-avusteiseen toimintaan. Toimintaa toteutetaan kunnille, joiden kautta asiakkaat tulevat palveluun. Kohderyhmänä ovat 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla on joko lastensuojelun avohuollon asiakkuus tai arvioitu tarve ehkäisevään tukeen.

Missä?
Toimintaa on Länsi-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Yhteystiedot:
Projektikoordinaattori
Tiina Muros
tiina.muros@ehja.fi
p. 045 142 8455
www.ehja.fi