SISUKAS- sijoitettu lapsi koulussa

Pesäpuu ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Tutkimusten mukaan huostaan otetuilla lapsilla ilmenee muita lapsia enemmän vaikeuksia koulunkäynnissä. Panostamalla varhaisessa vaiheessa sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemiseen voidaan tukea lasten koulumenestystä ja hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Mitä?
Ruotsalaista Skolfam® –mallia soveltaen kehitettiin monitoimijainen Sijoitettu lapsi koulussa (SISUKAS) -tukimalli. SISUKAS on pilotoitu Keski-Suomessa hyvin tuloksin ja se on valmis valtakunnalliseen levitykseen. Materiaalit mallin käyttöönottoon, tutkimukset mallista sekä eri toimijoille ja lapsille tarkoitetut materiaalit löytyvät tietopankista http://www.sijoitettulapsikoulussa.fi
Pesäpuu ry järjestää koulutusta ja konsultaatiota mallin käyttöönottoon.

Miten?
Mallissa lapsen sosiaalityöntekijästä, erityisopettajasta ja psykologista muodostettu tiimi kartoittaa perhehoitoon sijoitetun (6- 10 v.) lapsen tilanteen, vahvuudet ja tuen tarpeet. Lapsen verkosto yhdessä tiimin kanssa laatii oppimissuunnitelman ja seuraa tukitoimien toteutumista säännöllisissä tapaamisissa. Tuen vaikuttavuutta arvioidaan kahden vuoden kuluttua alkukartoituksesta. Seuranta jatkuu lapsen verkoston yhteistyönä peruskoulun loppuun.

Missä?
Pilotoitu Keski-Suomessa vuosina 2012-16, tällä hetkellä mallia levitetään valtakunnallisesti.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö
Christine Välivaara
christine.valivaara(at)pesapuu.fi
p.040-7755700

Pesäpuu (toimisto)
toimisto(at)pesapuu.fi
p. 014-3322550
www.pesapuu.fi
www.sijoitettulapsikoulussa.fi

Katso video: Sisukas pärjää aina? – nuoren mielipide