Turun Tyttöjen Talon Pikkusisko-projekti

Auralan Nuoret Ry
Toimintavuodet 2014–2017

Miksi?
Turun Tyttöjen Talon toiminta tukee tyttöjen aikuiseksi kasvua sekä itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Toiminnan kautta tytöt saavat kokemuksen hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään, mielekästä tekemistä vapaa-ajalleen, tukea omaan elämäänsä sekä aikuiseksi kasvuun ja omanlaisen naiseuden löytämiseen.  Projektin tavoitteena on saada toimintaan mukaan erityisesti monikulttuurisella Varissuon alueella asuvat, sekä kantasuomalaiset että maahanmuuttajataustaiset yläkouluikäiset tytöt.

Mitä?
Tarjotaan turvallinen vapaa-ajanviettopaikka, jossa tytöt voivat osallistua ohjattuun toimintaan, saada yksilöllistä tukea ja tutustua muihin samanikäisiin tyttöihin. Kaikki alueella asuvat yläkouluikäiset tytöt eivät halua tai voi osallistua Turun keskustassa sijaitsevan Turun Tyttöjen Talon toimintaan, joten toiminta tuodaan lähemmäs tyttöjä heidän omalle asuinalueelleen. Toiminnan yhteyteen kehitetään myös vapaaehtoistoimintaa, johon innostetaan mukaan erityisesti alueella asuvia maahanmuuttajataustaisia naisia.

Miten?
Varissuon alueella luodaan sukupuolisensitiivisen, monikulttuurisen tyttötyön malli. Tytöille tarjotaan pienryhmätoimintaa, yksilöllistä tukea ja avointa toimintaa turvallisessa ympäristössä. Lisäksi tyttöjen vanhempiin luodaan keskusteluyhteys ja heille järjestetään mm. omia keskusteluryhmiä ja tarjotaan tukea vanhemmuuteen. Vapaaehtoistyön myötä alueen naiset saavat mahdollisuuden osallistua merkitykselliseen toimintaan tyttöjen kasvun tukena.

Missä?
Turun Varissuolla

Yhteystiedot:
Projektityöntekijä
Katja Virolainen
p. 050 4126934
katja.virolainen@mimmi.fi
Turun Tyttöjen Talo®/Auralan Nuoret ry.
www.mimmi.fi
Turun Tyttöjen Talon Blogi-sivu