Urbaanit lapset ja nuoret

Walter ry
Toiminta on jatkuvaa.

Miksi?
Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnalle kallista. Nuorten toimijuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen vähentää syrjäytymisriskiä. Yksi suojaava tekijä on säännölliseen sosiaalisesti tuettuun harrastustoimintaan osallistuminen.

Mitä?
Toiminnalla ehkäistään monikulttuuristen lasten ja nuorten syrjäytymistä ja edistetään kulttuurien välistä vuorovaikutusta yhteisen tekemisen kautta. Projektin keskeinen toimintamuoto ovat tapahtumat ja -työpajat, joissa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus opetella esimerkiksi katutanssia ja street-graffititaidetta sekä pelata katukori- ja jalkapalloa. Maahanmuuttaja tytöt ovat projektin erityinen kohderyhmä ja heille järjestetään erillistä toimintaa yhteistyössä Kalliola nuoret ry:n tyttöjentalon kanssa.

Miten?
Urbaanit lapset ja nuoret-toimintamalli perustuu lasten ja nuorten elämänlaadun parantamiseen ja sosiaalisen pääoman kehittämiseen. Toimintamallin käytäntönä ovat katutapahtumat ja viikoittainen säännöllinen toiminta. Tapahtumien tarkoituksena on tavoitteellisen toiminnan huipennus nuorille ja sosiaalisen harrastustoiminnan tuominen esille (kasvojen luominen) valtaväestölle kaupunkien keskeisillä paikoilla.

Missä?
Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Tampereella

Yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja
Maurizio Pratesi
maurizio.pratesi@walter.fi
p. 045 1222501
www.walter.fi
http://www.walter.fi/urbaanit-lapset/