Yhteen ääneen lasten asialla! -seminaarin ohjelma

FINLANDIA-TALO, A-SALI (Mannerheimintie 13 e, Helsinki)

TIISTAI 7.2.

11.00–12.00    Ilmoittautuminen

12.00–12.15    Tervetuloa Yhteen ääneen lasten asialla! -seminaariin!
                          
Ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist, Lastensuojelun Keskusliitto

12.15–13.00    Lapsen hyvinvoinnin ympyrä – Mitä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin?
                          Neuvola toimintaympäristönä -teemaryhmä: ADHD-keskus, Aikamatkalla, 
                          Duo, Kannusta minut vahvaksi!, Leijonaemot ry, Martat ry, Perheverkko

13.00–13.30    Metkoja menetelmiä ja innostusta liikkumaan kaikenlaisten perheiden tueksi
                          
Erityislapsiperheiden teemaryhmä: HYPE, Innostun liikkumaan, Jaatinen,
                          Leijonaemot ry

13.30-14.15     Kahvitauko sekä järjestöjen esittelypisteisiin tutustuminen

14.15–15.00    Yx tavallinen perjantai ja vähän viikonlopustakin – Miten järjestöt
                        ovat mukana nuorten elämässä?

                          Nuorisoteemaryhmä: Isosisko ja Isoveli, Isät ja pojat puussa, HYPE,
                          James Koskisen vapaapäivä, Pikkusisko, Walter ry sekä Koulu
                          toimintaympäristönä -teemaryhmä: Innostun liikkumaan, Koulutus
                          Elämään -säätiö, SISUKAS, ånni

15.00–15.30   Tanssillinen tuokio
                           
Walter ry/Danceteaminternational streetdance esitys

15.30–16.15   Yhteen ääneen, yhteistyöllä tuloksiin
                         
Emma & Elias -ohjelma   

16.15–17.00   Ihan oikeesti me tehdään yhteistyötä – Esimerkkejä ohjelman aikana
                       syntyneestä yhteistyöstä

 

KESKIVIIKKO 8.2. 

9.00–9.30      Virittäytyminen päivään

9.30–9.45      Siirtyminen alaseminaareihin

9.45–11.15    Alaseminaarit  

1. Treenaa itsesi vapaaehtoiskuntoon!
    Alaseminaarissa pääsee testaamaan vapaaehtoistoiminnan keskeisimpiä osa-alueita.
    Testaamisen kohteena ovat muun muassa sitoutuminen, joukkuehenki sekä palautuminen
    ja rentoutuminen. Miten löytää oma laji ja motivaatio.

    Tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminta sekä vertaistuki -teemaryhmä: Duo, HelsinkiMissio,
    Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOIKUKKIA, HYPE, Iisalmen Perheentalo,
    Isosisko ja Isoveli, James Koskisen vapaapäivä, Kataja ry, Leijonaemot ry, PePPi,
    Perhetalkoot, Pienperheyhdistys ry

2. Perhe- vai ongelmalähtöisyys?
    Miten perhe tulee osalliseksi, kun yksi perheenjäsen on asiakas? Alaseminaarissa
    tarkastellaan, miten perhettä voidaan tukea kokonaisuutena.

    Vanhemmuus haastavissa tilanteissa -teemaryhmä: Erityisesti isä, Huostaanoton
    jälkeenkin vanhemmuus VOIKUKKIA, Kannusta minut vahvaksi!, Kriminaalihuollon tukisäätiö

3. Kuivin jaloin koulutiellä – koulunkäynnin haasteita selättämässä 
    Miten lapsen koulunkäyntiä voidaan tukea järjestölähtöisesti?
    Alaseminaarissa esitellään tunnetaitomateriaalia, ÄLYÄ TUNTEET – apukäsi lasten
    tunteiden säätelyyn, osana SISUKAS-mallin mukaista sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukea.
    Innostun liikkumaan -osiossa tutustutaan siihen, miltä motorisen oppimisen vaikeudet
    tuntuvat, miten ne vaikuttavat lapsen koulunkäyntiin ja miten näitä vaikeuksia voidaan tukea.

    SISUKAS-projekti/Pesäpuu ry ja Innostun liikkumaan -projekti/Suomen CP-liitto ry

4. Myönteisiä muutoksia saadaan aikaan vain myönteisillä keinoilla
    Rankaisevan kasvatustyylin on jo pitkään todettu pahentavan lasten käytösongelmia.
    Esityksessä käydään läpi, miten vanhempia voidaan ohjata myönteisten keinojen käyttöön.
    Lisäksi tarkastellaan myönteisten keinojen ja vuorovaikutuksen näkökulmia.

    Barnavårdsföreningen i Finland/Adhd-keskus sekä Kannusta minut vahvaksi! -hanke/Ensi- ja
    turvakotien liitto

5. Erostakin voi selvitä
    Alaseminaarissa tarkastellaan eroa lapsen ja vanhempien näkökulmista.
    Millaisia ajatuksia ja tunteita lapsen mielessä on vanhempien erotessa?
    Mikä kaikki auttaa selviytymään vanhempien erosta? Toisaalta seminaarissa pohditaan, mitä
    työntekijän olisi hyvä ottaa huomioon, kun hän kohtaa erotilanteessa eläviä tai eronneita
    vanhempia, ja mikä merkitys yhteistyövanhemmuudella on lapsen hyvinvoinnille eron jälkeen.

    Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry ja Ensi- ja turvakotien liitto ry

11.15–12.30    Lounas sekä järjestöjen esittelypisteisiin tutustuminen

12.30–13.45    Tulevaisuudella on hintansa
                           Emma & Elias -ohjelman kuntavaaliteemojen julkaiseminen.

                           Työstämme yhdessä parempaa tulevaisuutta lapsille ja lapsiperheille.

13.45–15.00    Seminaarin päätössanat

Paluu seminaarin etusivulle