Seuraavat 100 vuotta – Lapsuuden tulevaisuus Suomessa!

Hämeenlinnan kaupunki, ITLA, Emma & Elias -ohjelma ja Lastensuojelun Keskusliitto järjestävät yhdessä Lapsen oikeuksien päivän seminaarin Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Seuraavat 100 vuotta – Lapsuuden tulevaisuus Suomessa! Jatkuuko menestystarina?

Seminaarin sisällöt käsittelevät monitahoisesti ja mielenkiintoisesti lapsuuden historiaa Suomessa, nykypäivän tilannetta lapsi- ja perhetyön parissa sekä uusia avauksia kohti suomalaisen lapsuuden ja nuoruuden tulevaisuutta.

Seminaarin tavoitteena on tarjota niin lapsi- ja perhetyön ammattilaisille, kuntien päättäjille ja virkamiehille kuin tutkijoille ja asiantuntijoillekin tietoa, virikkeitä sekä innostavia näkökulmia työhönsä ja päätöksentekoon.

Tapahtuman ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Ohjelma.pdf (HUOM: Täältä näet salit)

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilla. #lapsuudentulevaisuus

Ohjelma

8.30–9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30–9.50 Valtiovallan ja kaupungin tervehdys

9.50–10.30 Nuorten tulevaisuuskuvat 2067
Miltä näyttää työelämä 30 vuoden kuluttua? Miten Suomessa asutaan vuonna
2057? Minkälaiset arvot ja asenteet muokkaavat tulevaisuuden suomalaista
yhteiskuntaa? Muun muassa näihin kysymyksiin on etsitty vastauksia
Hämeenlinnan kaupungin tilaamassa ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen
toteuttamassa tutkimushankkeessa Nuorten tulevaisuuskuvat 2067.
Nyt on aika pureutua näihin tulevaisuuden näkyihin. Tulevaisuuden aikuiset
esittävät väitöksiä eilisen nuorille. Miltä tulevaisuus näyttää erilaisin silmin?
Yleisökin pääsee kertomaan oman näkemyksensä asiasta!

Markku Joki-Sipilä, Esko Valtaoja ja Hämeenlinnan nuorten
asiantuntijaryhmä

10.30–10.50 Tauko

10.50–11.10 Lasten Suomi sata vuotta -filmi
Lasten Suomi sata vuotta -filmissä käsitellään itsenäistymisen jälkeen tehtyjä
valintoja lasten puolesta. Ovatko sata itsenäisyyden vuotta olleet lasten
hyvinvoinnin menestystarinaa? Onko lasten ja nuorten hyvinvointi kunnia-asia
myös satavuotiaassa Suomessa? Filmin esittää Itsenäisyyden juhlavuoden
lasten rahaston säätiö.

Käsikirjoittajana ovat toimineet entinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
ja toimittaja Meeri Ylä-Tuuhonen.

11.10–12.00 Paneelikeskustelu: Jatkuuko suomalaisen lapsuuden hyvinvointitarina?
Paneelissa keskustellaan siitä, missä määrin sata itsenäisyyden vuotta ovat
olleet lasten hyvinvoinnin menestystarinaa, ja pohditaan, onko lasten ja
nuorten hyvinvointi kunnia-asia myös sata vuotiaassa Suomessa. Paneelissa
etsitään myös vastauksia siihen, mitä päätöksiä on tehtävä tänään, jotta
Suomi olisi myös tulevaisuudessa maailman paras maa lapsille.

Panelistit: Heikki Hiilamo, Esko Valtaoja, Pentti Arajärvi, Maria-Kaisa Aula, Sari Tanus ja nuorten edustajat. Paneelin juontaa Sari Rautio.

12.00–12.10 Vuoden perheteko -palkinto

12.10–12.30 Kestävän kehityksen julistus
Yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista on varmistaa yhteisen
maapallomme säilyminen. Suomalaiset nuoret ovat tehneet juhlavuoden
aikana Kestävän kehityksen julistuksen, joka on luovutettu maailman valtioille
syyskuussa 2017 New Yorkissa. Nyt tämä julistus kuullaan Suomessa ja sen
myötä kotimaiset päättäjät haastetaan mukaan talkoisiin. Hankkeen suojelijana toimii presidentti Tarja Halonen ja kuulemme häneltä videotervehdyksen. Julistuksen esittelevät projektiin osallistuneet nuoret.

12.30–13.30 Lounas

13.30–15.15 Alaseminaarit I

1. Järjestöt tulevaisuuden perhekeskusta rakentamassa (Emma & Elias –
ohjelma ja Lastensuojelun Keskusliitto)

Millainen on unelmien perhekeskus, joka vastaa lasten ja perheiden tarpeisiin? Entä mikä on järjestöjen rooli perhekeskuksessa? Teemaa lähestytään perheiden moninaisuuden kautta ja pohditaan, millaista toimintaa tai tukea erilaiset perheet voisivat tarvita elämänsä varrella. Alaseminaarissa tarjoillaan herkullinen kattaus järjestöjen perheitä ja osallisuutta tukevasta työstä tulevaisuuden perhekeskuksissa.

2. Kulttuurinen muutos – kohti lapsilähtöistä hallintoa (ITLA)

Miten kuntien eri äänet saadaan keskustelemaan keskenään lapsiystävällisen
politiikan edistämiseksi? Miten vaikuttavat keinot kasvuolojen tukemiseksi
ovat päättäjien ja johtavien virkamiesten tiedossa? Mitkä ovat uuden
oppimisen haasteet ja mahdollisuudet? Tässä sessiossa esitellään
konkreettisia keinoja, joiden avulla paikallisesti on mahdollista luoda
kansalaisten, päättäjien ja virkamiesten välistä keskustelua, ja käsitellään
lasten kasvuoloihin vaikuttavien keinojen kiinnittymistä kuntiin ja maakuntiin.

3. Sata lasissa – varttuminen Suomalaisessa alkoholikulttuurissa (ITLA)

Alkoholi on tänään yhä enemmän läsnä arjessa. Viime vuosien kehityksessä on
kuitenkin myös myönteisiä piirteitä. Alkoholin kulutus on vuodesta 2008
laskenut ja alaikäisten juominen vähentynyt. Sessiossa käydään läpi tutkimustuloksia ITLAn koordinoimasta Sata lasissa – varttuminen suomalaisessa alkoholikulttuurissa -hankkeesta ja kuullaan arjessaan lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohtaavien ammattilaisten kommentteja tutkimustuloksiin.

4. Monimuotoisten perheiden kohtaaminen (Emma & Elias -ohjelma)

Monimuotoisuus on moninainen ilmiö. Alaseminaarissa on mahdollisuus tutustua monimuotoisiin perheisiin eri konteksteissa sekä erityisesti kohtaamisen ja kokemusasiantuntijuuden näkökulmista. Kokemusasiantuntijoilla on arvokasta tietoa, jolla perheiden palveluja sekä kohtaamista voidaan kehittää.  Alaseminaarissa julkaistaan myös Monimuotoiset perheet ja lapset erilaisissa elämäntilanteissa – asennetutkimus.

Anna Moring, projektipäällikkö, Kaikkien perheiden Suomi  -hanke, Kaisli Syrjänen, kansalaistoiminnan koordinaattori , Pienperheyhdistys, kokemusasiantuntijoita, Tarja Sassi, perhetyön päällikkö, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Ilkka Sutinen, projektityöntekijä, Kehittämiskeskus Tyynelä.

5. Järjestöjen tukea perheille (Emma & Elias -ohjelma)

Emma & Elias -ohjelmassa (2012–2017) on käytetty ja kehitetty erilaisia lasta ja perhettä tukevia toimintamalleja. Menetelmäraadissa näistä ruoditaan neljää: Älyä tunteet – Apukäsi lasten tunnetaitojen vahvistamiseen, Skillilataamo – lisää motoriikan taitoja liikkuen, Satuhieronta: tarina ja kosketus sekä Isät ja pojat puussa – seikkailuterapiaa neuropsykiatrisesti oireileville pojille. Menetelmiä arvioivat lehtori Satu Keisala Diakista, erityisasiantuntija Sauli Hyvärinen Lastensuojelun Keskusliitosta sekä hämeenlinnalainen vanhempi Sari Rautio.

6. Silminä siniset tähdet
Vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa

Suomen Vanhempainliitto on kannatellut vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 110 vuotta. Millaista on tämän päivän yhteistyö kodin ja kasvatusyhteisöjen välillä? Miten vanhempien osallisuus toteutuisi ja tukisi parhaiten lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa? Miten voimme yhdessä turvata lasten hyvän kasvu- ja koulupolun? Seminaarissa kurkistetaan myös kasvatusyhteistyön historiaan ja julkistetaan
Vanhempainliiton 110-vuotisjuhlajulkaisu.
Puhujat: Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto

7. Perheiden hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja taidekasvatuksen keinoin
(Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto)

8. Nuoret ja hyvinvointi taidekasvatusprojektien keskiössä (Toimi!-hanke,
Helsingin nuorisoasiainkeskus ja TUFF!)

15.15–15.30 Tauko ja siirtyminen alaseminaareihin II

15.30–17.15 Alaseminaarit II (sisältää kahvit)

1. Kansallinen vanhemmuuden tuen ohjelma tukemaan lasten
mielenterveyttä (ITLA)

Sessiossa keskustellaan siitä, minkälaista näyttöä on vanhempien ja lasten
vuorovaikutuksen parantamisesta. Voiko näyttöön perustuvalla
vanhemmuuden tuella luoda kansanterveyttä edistävän ohjelman, joka
yhdistää poliittista kenttää yli puoluerajojen? Voiko kokonainen kansa oppia
myönteiseen vuorovaikutukseen?

Sessiossa esitellään ITLAn ja kumppaneiden näyttöön perustuvaa
vanhemmuuden tuen työkalupakkia, joka osana Lapsi- ja perhepalveluiden
muutosohjelmaa jalkautetaan osaksi suomalaisten perhekeskusten työtä.

3. Lapset, perheet ja järjestöt

Alaseminaarissa julkaistaan Lastensuojelun Keskusliiton tutkijan Petri Pajun kirja Syliä tähteeksi – Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä. Kirjassa tarkastellaan 43 järjestöelämäkerran kautta, miten järjestöt ja seurakunnat ovat olleet läsnä tavallisten ihmisten arjessa, juhlassa, vapaa-ajalla ja ammatissa. Entä miten järjestöt tukevat ihmisiä ja perheitä elämän siirtymissä? Keskustelua vetää toimittaja Kati Turtola.

4. Maahanmuuttajaperheet voimavarana tulevaisuuden Suomelle (Emma &
Elias -ohjelma)

Alaseminaarissa tarkastellaan, miten eri tavoilla maahanmuuttajataustaisia lapsia ja -vanhempia voidaan tukea työelämään, päihdekasvatukseen sekä sukupuolirooleihin liittyvissä kysymyksissä. Osallistujia kannustetaan kulttuurisensitiivisen työotteen vahvistamiseen arjessa.

Leena Sipinen, projektipäällikkö, Ehyt ry, Bashe Ali, Vantaan aluetyöntekijä, Ehyt ry, Katja Levo, projektityöntekijä, Turun Tyttöjen talo, Mina Zandkarimi, monikulttuurisuuden asiantuntija, Väestöliitto ja Rozjin Rokhzad, suunnittelija, Väestöliitto.

5. Vaihtoehtoja kasvatusväkivallalle (Emma & Elias -ohjelma ja
Lastensuojelun Keskusliitto)

Miten kasvatusväkivalta vaikuttaa lapseen? Kuinka yleistä kasvatusväkivalta Suomessa on ja miten suomalaiset suhtautuvat väkivallan käyttöön kasvatuksessa? Millaisia työkaluja kasvatukseen vanhemmille tulisi antaa, jotta he voivat astua ulos väkivallan kulttuurista? Millaista on kannustava kasvatus käytännössä? Alaseminaarissa hahmotetaan kasvatusväkivallan ilmiötä sekä näkökulmia myönteisten kasvatuskeinojen vahvistamiseksi. Myönteisiä muutoksia saadaan aikaan vain myönteisillä keinoilla.

Johanna Matikka, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto, Sauli Hyvärinen, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto, Suvi Laru, Vanhemmuustiimin esimies, psykologi, Väestöliitto, Minna Kuosmanen, lapsiperhetyön asiantuntija, Barnavårdsföreningen, Silve Serenius-Sirve, Adhd-keskuksen yksikönjohtaja, psykologi, Barnavårdsföreningen ja Satu Keisala, lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

6. Tulevaisuuden tutkimuskeskus /Nuotu-hanke

Miten Nuorten tulevaisuuskuvat 2067 -tutkimus toteutettiin? Työpajassa
kerrotaan tutkimuksen vaiheista ja tuloksista ja tutustutaan tulevaisuusleiriin
tutkimusmenetelmänä ja tulevaisuusajatteluun johdattavana työkaluna.

7. Taidetta saatavilla! (Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX ja
kulttuuriyhdistys Kuvio ry)

8. Nuoret ja hyvinvointi taidekasvatuksen keinoin (Suomen
lastenkulttuurikeskusten liitto)

17.15–17.30 Tauko

17.30–19.00 Päivällinen

19.00–20.30 Hämeenlinnan kaupungin isännöimä juhlakonsertti
Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

Tilaisuudessa Väestöliitto myöntää ensimmäiset Perheystävällinen työpaikka -tunnukset. Juhlakonsertissa kuullaan Suomi 100 -juhlavuoden henkeen sopivasti Anssi
Tikanmäen musiikkia, valokuvia ja projisointia yhdistelevä teos Maisemakuvia
Suomesta. 

Seminaarin aikana on mahdollista tutustua Yhdessä Koettua – 100-vuotias Suomi sijoitettujen lasten silmin -valokuvanäyttelyyn.